Charles Heidsieck erhåller fin certifiering inom hållbarhet

12 sep. 2022

År 2006 grundades B Lab som är en non-profit organisation med syftet att inspirera företag att bli mer hållbara, jämställda, integrerande och framförallt gynna människor även utanför företagets sfär.*

Charles Heidsieck har tillsammans med Piper-Heidsieck och Rare Champagne lyckats uppnå de hårt ställde krav som behövs för att bli ett så kallat B Corp. Trion är de allra första husen i Champagne som lyckats få denna tuffa certifiering och nedan presenteras några av de åtaganden som Charles Heidsieck tagit sig an för att få kalla sig ett B Corp.

  • Åstadkomma nollutsläpp av koldioxid långt före 2050
  • I enlighet med Paris-avtalet minska koldioxidutsläppen med totalt 61% och för varje enskild flaska med 46%.
  • Genomföra en drastisk förändring av sitt energiprogram som redan till 2025 ska minska med 40% och helt utesluta fossila bränslen samt enbart använda förnyelsebar energi för elektricitet.
  • Endast köpa in material inom Europa.
  • Fortsätta på inslagen väg att använda noll kemikalier i sina vingårdar och skapa förutsättningar för biodiversitet.
  • Aktivt arbeta för inkludering, jämställdhet på alla nivåer inom företaget samt anställa unga personer från olika bakgrund.

*B Lab introducerade en helt ny certifiering som spänner över flera olika parametrar inom ekonomi, socialt ansvar, miljöfrågor och dessutom ställer stora krav på ansvarstagande, transparens och trovärdighet. B Labs mål är att skifta fokus från enbart ekonomiska mått som lönsamhet till att mäta och följa upp det avtryck som företaget gör på en global nivå.

I äkta Charles-anda fortsätter huset att vara en pionjär!